فوتیج ضربه کلاکت سینمایی

فوتیج ویدئویی Clapperboard برای تدوین فیلم | فایل کروماکی و آلفا با فرمت های Mov  , Mp4