صدور گواهی بین المللی دوره ها

دریافت گواهی و آیدی کارت بین المللی قابل استعلام ویژه هنزجویان دوره های آموزشی وبسایت پارتاکس