آموزش نحوه انیمیت خطی لوگوی اینستاگرام

در این آموزش یاد می گیرید که چگونه آیکن خطی اینستاگرام را حرکت داده و زیرنویس و اینترو اینستاگرام طراحی کنید