حجت بخشی
کارگردان موزیک ویدئو
و تیزرهای تبلیغاتی

حجت بخشی

مهارت ها

motion Graphic 2D 90%
Camera 95%
Editing video 85%
Adobe Photoshop 89%
Adobe illustrator 75%
Cinema 4D 50%

لینکدین

www.linkedin.com/in/hojjat-bakhshi-6b6059b3/

ایمیل

hojjatbks@gmail.com

سوابق کاری

حجت بخشی - علی پرمهر در بک استیج کنسرت
حجت بخشی - کنسرت علی پرمهر در ارومیه
حجت بخشی - پشت صحنه تیزر تبلیغاتی لباس پرنده
حجت بخشی - کارگردان تیزر تبلیغاتی و موزیک ویدئو

در دنیا جای کافی برای همه است! پس به جای اینکه دنبال جای کسی باشی، سعی کن جای خودت را پیدا کنی. 

چارلی چاپلین